Повідомлення

Повідомляємо про укладання між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ФК «ФІНРАЙТ» Договору №126 відступлення прав вимоги від 31.03.2020 року щодо відступлення кредитного портфелю, що складається з прав вимоги за договорами (кредити, кредитні лінії не забезпечені іпотекою).