ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

Можливість і порядок позасудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг та розгляду скарг споживачів фінансових

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ “ФК “Фінрайт” має право звернутися до ТОВ “ФК “Фінрайт” як надавача фінансових послуг, а ТОВ “ФК “Фінрайт” зобов’язане розглянути його у належний строк.

Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ “ФК “Фінрайт” фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ “ФК “Фінрайт”.

Механізм захисту прав споживачів включає можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг ТОВ “ФК “Фінрайт”.

Скарги й письмові звернення громадян розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

Термін розгляду скарги або звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду скарги або звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів.

Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором та чинним законодавством України.

У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.